Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Hradí se soudní poplatky za soudní řízení – tzv. osobní bankrot?
  • Hradí se soudní poplatky za soudní řízení – tzv. osobní bankrot?

Hradí se soudní poplatky za soudní řízení – tzv. osobní bankrot?

17. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
17. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Tzv. osobní bankrot neboli oddlužení je institut, na který je bohužel i v současné době stále ještě pohlíženo nepříliš pozitivně. Se zahájením insolvenčního řízení je bohužel spojeno mnoho mylných předpokladů, které jsou ale bohužel „veřejně známé“ a jako takové i laickou veřejností přijímané. Jednou z takových neodůvodněných obav je obava z povinnosti hradit soudní poplatek za vedení insolvenčního řízení v řádech desítek tisíců korun. Pojďme si nyní krátce, ale věcně vysvětlit, o co se přesně jedná.

Insolvenční zákon rozděluje insolvenční řízení na několik hlavních druhů – reorganizace, konkurz a oddlužení. Z těchto způsobů je pro dlužníka – fyzickou osobu možné řešit svůj úpadek v rámci insolvenčního řízení buďto konkurzem nebo oddlužením (osobním bankrotem). Oproti řešení úpadku konkurzem, je v rámci oddlužení, jako jediného způsobu řešení úpadku, dojít k osvobození až od 70% výše všech závazků dlužníka. Oddlužení je vhodné řešení úpadku také pro dlužníka – podnikatele (OSVČ).

Při insolvenčním řízení – oddlužení, není stanoven žádný soudní poplatek podle zákona o soudních poplatcích, ale je určena odměna insolvenčního správce při oddlužení. Ta se určuje podle toho, jakým způsobem je oddlužení řešeno.

Ve většině případů je schváleno oddlužení ve formě splátkového kalendáře, kdy se hradí odměna insolvenčního správce u jednotlivce celkem 900,- Kč + DPH měsíčně a dále odměna za přezkum přihlášených pohledávek, a to ve výši 250,- Kč + DPH za jednu přezkoumanou pohledávku. Odměna u manželů je stanovena na částku 1 350,- Kč + DPH. Odměna insolvenčního správce se hradí od vydání usnesení o úpadku spojeného s povolením oddlužení (tzv. povolení oddlužení), a to po celou dobu běhu insolvenční řízení – splátkového kalendáře, tj. maximálně po dobu 5 let. V době mezi tzv. povolením oddlužení a tzv. schválením oddlužení, což je doba cca 2 měsíce, hradí odměnu insolvenčního správce sám dlužník. Po vydání usnesení o schválení oddlužení je odměna insolvenčního správce zahrnuta ve splátce, kterou dlužník hradí, a to buď srážkou ze mzdy či v případě podnikatele ve splátce, kterou hradí ze svých podnikatelských příjmů.

V případě, kdy je oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty, určuje se odměna insolvenčního správce podle výše výtěžku zpeněžení určeného k vydání věřitelům. Nejméně je odměna insolvenčního správce při zpeněžení majetkové podstaty určena na částku ve výši 45 000,- Kč.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obava z toho, že před zahájením insolvenčního řízení musí mít dlužníka našetřeno značné množství peněz na soudní poplatky, je naprosto lichá.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek