Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • eBankrot
 • Blog
 • Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
 • Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?

Manželský pár s peněženkou a penězi na skleněném stole před nimi.
8. 5. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
8. 5. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Manželský pár s peněženkou a penězi na skleněném stole před nimi.

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení je zákonem omezeno.

Byli jste již dříve v insolvenci a chcete žádat o další oddlužení? Přečtěte si, kdy je opakovaná insolvence v roce 2024 možná a kdy vám mohou nové oddlužení naopak zamítnout.

Co je to insolvence a oddlužení

Insolvence označuje neschopnost platit řádně a včas dluhy. Oddlužení pak představuje jeden ze způsobů řešení insolvence, který vede k osvobození od dluhů.

Insolvenční návrh můžete podat ve chvíli, kdy máte dluhy vůči více věřitelům déle než 30 dní po splatnosti a nezvládáte je splácet. Případně v momentě, kdy vám hrozí, že se v platební neschopnosti ocitnete. Projděte si proces insolvence krok za krokem.

Kdy mohu znovu vstoupit do insolvence?

Insolvenční návrh můžete podat opětovně bez omezení jedině v případě, že došlo k pravomocnému ukončení předchozího insolvenčního řízení. Pakliže k vašemu předchozímu neúspěšnému oddlužení došlo například proto, že vám vznikl nový dluh po schválení oddlužení, že jste nedokázali řádně splácet podle splátkového kalendáře nebo jste nedostatečně komunikovali s insolvenčním soudem či insolvenčním správcem, neměli byste mít s opakovaným oddlužením problém.

Rovněž ke schválení nové insolvence nevadí, ani pokud vaše minulá insolvence nebyla úspěšná z důvodu formálních vad vašeho insolvenčního návrhu nebo návrhu na povolení oddlužení. Jak už jsme ale zmínili na začátku, aby nedocházelo ke zneužívání oddlužení, existuje u druhého oddlužení také několik omezení.

Kdy vám soud zamítne opakované oddlužení?

Možnosti opakovaného oddlužení upravuje § 395 insolvenčního zákona. Ten říká, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže:

 • v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníkovi pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny,
 • v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno,
 • v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.

Co tím chtěl básník říci? Pojďme si jednotlivé body srozumitelně vysvětlit. Další oddlužení vám může být zamítnuto, pokud:

 • jste v posledních 10 letech již jedním oddlužením úspěšně prošli,
 • v posledních 5 letech soud u vašeho oddlužení konstatoval nepoctivý záměr (například kvůli neúčinnému převodu majetku na třetí osobu, podvodnému přístupu vůči vašim věřitelům, zatajování majetku či příjmů a podobně),
 • jste si oddlužení v posledních 3 měsících rozmysleli a vzali jste svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.

Především pomocí třetího bodu dbá insolvenční soud na nezneužívání oddlužení, ke kterému občas dochází. Někteří dlužníci totiž podávají návrhy na povolení oddlužení opakovaně s tím, že předchozí návrhy berou zpět. 

Tím využívají ochrany insolvence před exekucemi, avšak nikdy samotné oddlužení nezahájí s úmyslem jej celé absolvovat. Soud proto odmítá nové návrhy na povolení oddlužení v době 3 měsíců od posledního pokusu, čímž tomuto nepoctivému chování zabraňuje.

Existují ale výjimky

Týká se vás některý z bodů § 395 insolvenčního zákona? Neházejte flintu do žita. Zákon také udává, že oddlužení i přes uvedené může být dlužníkovi umožněno, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. Za tyto mimořádné okolnosti se považují např.:

 • vážná zranění,
 • invalidita,
 • dramatický neočekávaný úbytek příjmů, který přispěl ke vzniku dluhů,
 • zadlužení z ospravedlnitelných důvodů,
 • výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění ze závazků,
 • hrazení škody za nezletilého potomka apod.

Mgr. Jan Mach, Ph.D. z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o. k výše uvedenému zmiňuje nedávný příklad z praxe, kdy bylo opakované oddlužení klientovi umožněno: „Náš klient se po jednom úspěšném oddlužení znovu zadlužil. Do zhoršené finanční situace se dostal z důvodu všeobecného zdražování a energetické krize, kdy si musel na základní životní potřeby vzít půjčky, a to i vzhledem k neutvořené finanční rezervě, neboť klient hradil splátkový kalendář v předcházejícím insolvenčním řízení. Dále insolvenční soud zohlednil řádné plnění povinností v rámci minulého insolvenčního řízení, ve kterém klient uspokojil 100 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů.

Topíte se v dluzích a potřebujete znovu žádat o oddlužení? Proces opakované insolvence není nic lehkého. Mějte po boku odborníky, kteří vám s tím pomohou.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek