Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • Jaký je další osud novely insolvenčního zákona?
  • Jaký je další osud novely insolvenčního zákona?

Jaký je další osud novely insolvenčního zákona?

30. 7. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
30. 7. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jak jsme slibovali, vzhledem k důležitosti tématu přinášíme nejnovější informace aktuálního stavu procesu přijímání novely insolvenčního zákona, která má přinést možnost oddlužení ve třech, pěti nebo sedmi letech.

Vláda v demisi začátkem roku 2018 předložila novelu Poslanecké sněmovně, a to konkrétně dne 20. 3. 2018. V prvním čtení předkladatel zákona, bývalý ministr Robert Pelikán, zdůrazňoval, že se nejedná o žádnou dluhovou amnestii, ale o šanci na nový začátek pro lidi, kteří se dlouhodobě nachází v dluhové pasti a v praxi pro ty, kteří mají více exekucí a v podstatě nemají již žádnou možnost, jak své dluhy do konce života splatit. Po poměrně bouřlivé debatě, kdy mnoho z poslanců s novelou kategoricky nesouhlasilo, byla novela přikázána k projednání do ústavněprávního výboru a výboru pro sociální politiku. Současně došlo k prodloužení lhůty k projednání ze 70 na 80 dnů.

Důležité je, že novela nebyla vrácena k přepracování, jako tomu bylo v roce loňském a bylo tak možné očekávat, že se v legislativním procesu novela posune kupředu. Ústavně právní výbor však bohužel novelu zákona neprojednal a výbor pro sociální politiku dne 11. 5. 2018 vydal usnesení, jímž přerušil projednávání zákona.

V současné chvíli tedy stále není jasné, zda novela bude projednána tak rychle, aby nabyla účinnosti již k navrhovanému datu 1. 1. 2019. Nezbývá než věřit, že po ustálení politické situace a pod novým ministrem spravedlnosti se věci opět dají do pohybu a novela nabude účinnosti ve výše uvedeném termínu. Samozřejmě Vás o dalším vývoji budeme informovat, proto nás určitě nadále sledujte!

Pokud v současné době nesplňujete podmínky pro schválení oddlužení a přesto chcete svoji situaci řešit, je možnost získat tzv. souhlas s nižším plněním od věřitelů, u nichž dluhy narostly do neúměrné výše. Byť zákon neumožňuje výslovně, aby oddlužení bylo schváleno s úhradou méně než 30% uspokojením závazků dlužníka, je možné získat souhlasy věřitelů s úhradou např. 10% výše závazků, čímž se 30% hranice prolomí a můžete tak podmínky pro schválení oddlužení splnit. S žádostmi věřitelům o nižší uspokojení a vypracováním návrhu na povolení oddlužení Vám rádi pomůžeme.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek