Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • Kdy bude schválena „Euronovela“ insolvenčního zákona?
  • Kdy bude schválena „Euronovela“ insolvenčního zákona?

Kdy bude schválena „Euronovela“ insolvenčního zákona?

odklad exekuce
26. 6. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
26. 6. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
odklad exekuce

Kdy bude schválena „Euronovela“ insolvenčního zákona? Tuto otázku nám denně pokládají zájemci o vstup do režimu tzv. oddlužení dle insolvenčního zákona. Vzhledem k často velmi protichůdným informacím objevujícím se v médiích se lidé mylně domnívají, že tento návrh zákona již prošel legislativním procesem a byl schválen. K dnešnímu dni tomu tak však zdaleka není.

Předně je třeba zmínit, že se jedná o návrh zákona, který částečně transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 (tzv. evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci). S celým textem návrhu zákona včetně důvodové zprávy je možno se seznámit na tomto odkazu. Jakožto dobrý zdroj informací o podobě a náležitostech Euronovely insolvenčního zákona pak může posloužit též článek Mgr. Ondřeje Zezulky, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti ČR, který je možno si přečíst zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-20-aneb-transpozicni-novela-insolvencniho-zakona-112190.html

Jak si lze povšimnout, Euronovela insolvenčního zákona prochází dosti strastiplnou legislativní cestou. Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně uvedený návrh zákona poprvé dne 4. 11. 2020, avšak do dnešního dne tento návrh zákona v Poslanecké sněmovně neprošel ani prvním čtením. Přitom lhůta pro implementaci směrnice EU je pouze do 17. 7. 2021.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze konstatovat, že Euronovela insolvenčního zákona ještě zdaleka není projednána a schválena. Vzhledem k poměrně bouřlivé debatě, která se okolo tohoto návrhu zákona strhla, lze očekávat, že cesta ke schválení Euronovely insolvenčního zákona nebude zdaleka tak jednoduchá, jak některá média informují. Zcela zásadní otázkou pak především bude výsledná podoba schváleného právního předpisu, kdy po zkušenostech z minulosti můžeme jen upozornit, že výsledně schválený text zákona se od jeho návrhu může výrazně lišit.

Závěrem lze zájemcům o oddlužení doporučit, aby nevyčkávali na schválení Euronovely insolvenčního zákona, když prozatím není vůbec jisté, kdy a především v jaké podobě bude tato schválena. Vyčkávání se vstupem do oddlužení totiž s sebou přinese zbytečné navyšování dluhů o úroky, penále, smluvní pokuty, náklady řízení a náklady exekuce. Člověk je navíc mimo insolvenční řízení ohrožen provedením exekuce svého majetku, což je v insolvenčním řízení nepřípustné.

Pokud Vás proces oddlužení zajímá nebo byste měli zájem do něj vstoupit, neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Kontakt na naše jednotlivé kanceláře a pracovníky naleznete zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek