Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!
  • Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!

Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!

23. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
23. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Dnešního dne byl pod číslem 82/2021 Sb. ve Sbírce zákonů konečně vyhlášen Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. (v plném znění k dispozici zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=1134).

Jedná se o zákon, který byl přijat v souvislosti se zákazem nebo omezeními podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Zákon o kompenzačním bonusu byl použitelný na období od podzimu 2020, avšak o bonus nebylo možné úspěšně žádat v případě, kdy byl žadatel (podnikatel) v úpadku. Takový stav byl zjevně zcela protiprávní, neboť právě podnikatelé v úpadku, kteří mají zájem svoji situaci aktivně řešit cestou oddlužení, patří mezi subjekty nejvíce ohrožené opatřeními přijatými v souvislosti s bojem proti pandemii onemocnění COVID-19.

Jelikož dnes tedy došlo k vyhlášení novely zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů ČR, mohou konečně i tito podnikatelé ve lhůtě dvou měsíců žádat o přiznání kompenzačního bonusu, a to zpětně za období od 5. 10. 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý den bonusového období, které trvá po dobu vyhlášení nouzového stavu.

Mimo podnikatelů, jejichž činnost byla přímo omezena opatřeními přijatými proti šíření pandemie onemocnění COVID-19, o kompenzační bonus mohou žádat také podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to např. dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem.

Jste-li podnikatelem v úpadku, můžete se již nyní úspěšně obracet na místně příslušný finanční úřad s podáním žádosti o přiznání kompenzačního bonusu. O výši příjmů z přiznaného bonusu pak nezapomeňte informovat ustanoveného insolvenčního správce.

V případě jakýchkoliv dotazů či žádosti o pomoc či radu se rovněž kdykoliv můžete obrátit na naši advokátní kancelář, a to na těchto kontaktech: https://www.ebankrot.cz/kontakt/.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek