Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!
  • Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!

Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!

23. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
23. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Dnešního dne byl pod číslem 82/2021 Sb. ve Sbírce zákonů konečně vyhlášen Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. (v plném znění k dispozici zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=1134).

Jedná se o zákon, který byl přijat v souvislosti se zákazem nebo omezeními podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Zákon o kompenzačním bonusu byl použitelný na období od podzimu 2020, avšak o bonus nebylo možné úspěšně žádat v případě, kdy byl žadatel (podnikatel) v úpadku. Takový stav byl zjevně zcela protiprávní, neboť právě podnikatelé v úpadku, kteří mají zájem svoji situaci aktivně řešit cestou oddlužení, patří mezi subjekty nejvíce ohrožené opatřeními přijatými v souvislosti s bojem proti pandemii onemocnění COVID-19.

Jelikož dnes tedy došlo k vyhlášení novely zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů ČR, mohou konečně i tito podnikatelé ve lhůtě dvou měsíců žádat o přiznání kompenzačního bonusu, a to zpětně za období od 5. 10. 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý den bonusového období, které trvá po dobu vyhlášení nouzového stavu.

Mimo podnikatelů, jejichž činnost byla přímo omezena opatřeními přijatými proti šíření pandemie onemocnění COVID-19, o kompenzační bonus mohou žádat také podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to např. dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem.

Jste-li podnikatelem v úpadku, můžete se již nyní úspěšně obracet na místně příslušný finanční úřad s podáním žádosti o přiznání kompenzačního bonusu. O výši příjmů z přiznaného bonusu pak nezapomeňte informovat ustanoveného insolvenčního správce.

V případě jakýchkoliv dotazů či žádosti o pomoc či radu se rovněž kdykoliv můžete obrátit na naši advokátní kancelář, a to na těchto kontaktech: https://www.ebankrot.cz/kontakt/.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek