Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!
  • ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!

ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!

11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Rok 2020 přinesl nejenom osobám v oddlužení nelehké chvíle způsobené pandemií nemoci COVID-19. O to nepříjemnější pak byla situace těch, kteří za nás všechny bojují s touto pandemií v první linii a k tomu všemu se snaží vypořádat se se svými dluhy cestou oddlužení, neboť dosavadní soudní praxe byla taková, že mimořádné odměny, kteří tito pracovníci obdrželi za svoji vyčerpávající práci, byli povinni odevzdávat jakožto mimořádnou splátku splátkového kalendáře oddlužení, tedy použít tyto prostředky k úhradě dluhů v rámci oddlužení, a to v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Nicméně dne 5. 1. 2021 došlo k nápravě výše popsaného neuspokojivého stavu, když Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením č.j. KSPH 67 INS 5496/2018, 4 VSPH 1515/2020-35 právě ve prospěch pracovníků, kteří v rámci svého zaměstnání obdrželi finanční odměny za tuto vyčerpávající práci. V jednaném případě se Vrchní soud v Praze zastal zdravotní sestry, která se v režimu oddlužení nachází od roku 2018 a která za práci na „covidovém oddělení“ nemocnice byla odměněna mimořádnou finanční odměnou, když soud prvního stupně žádost o ponechání mimořádné odměny bez jakéhokoliv zvážení dalších okolností případu zamítl. Vrchní soud se přitom ve svém rozhodnutí vyjádřil tak, že takové mimořádné ohodnocení nelze považovat za mimořádný příjem, který je dlužník povinen použít k plnění splátkového kalendáře svého oddlužení, i přestože toto není legislativně ošetřeno, neboť odejmutí takového ohodnocení by bylo zjevně nespravedlivé a amorální, přičemž stanovil, že předmětné odměny mají připadnout dlužnici.

Jste na tom podobně? Byl Vám vyplacen bonus za ztíženou práci či ztížené pracovní podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a přitom jste v oddlužení? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme se sepsáním žádosti o navrácení takových prostředků.

Kontakty naleznete na našem Facebooku či webu www.eBankrot.cz.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek