Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!
  • ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!

ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!

11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Rok 2020 přinesl nejenom osobám v oddlužení nelehké chvíle způsobené pandemií nemoci COVID-19. O to nepříjemnější pak byla situace těch, kteří za nás všechny bojují s touto pandemií v první linii a k tomu všemu se snaží vypořádat se se svými dluhy cestou oddlužení, neboť dosavadní soudní praxe byla taková, že mimořádné odměny, kteří tito pracovníci obdrželi za svoji vyčerpávající práci, byli povinni odevzdávat jakožto mimořádnou splátku splátkového kalendáře oddlužení, tedy použít tyto prostředky k úhradě dluhů v rámci oddlužení, a to v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Nicméně dne 5. 1. 2021 došlo k nápravě výše popsaného neuspokojivého stavu, když Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením č.j. KSPH 67 INS 5496/2018, 4 VSPH 1515/2020-35 právě ve prospěch pracovníků, kteří v rámci svého zaměstnání obdrželi finanční odměny za tuto vyčerpávající práci. V jednaném případě se Vrchní soud v Praze zastal zdravotní sestry, která se v režimu oddlužení nachází od roku 2018 a která za práci na „covidovém oddělení“ nemocnice byla odměněna mimořádnou finanční odměnou, když soud prvního stupně žádost o ponechání mimořádné odměny bez jakéhokoliv zvážení dalších okolností případu zamítl. Vrchní soud se přitom ve svém rozhodnutí vyjádřil tak, že takové mimořádné ohodnocení nelze považovat za mimořádný příjem, který je dlužník povinen použít k plnění splátkového kalendáře svého oddlužení, i přestože toto není legislativně ošetřeno, neboť odejmutí takového ohodnocení by bylo zjevně nespravedlivé a amorální, přičemž stanovil, že předmětné odměny mají připadnout dlužnici.

Jste na tom podobně? Byl Vám vyplacen bonus za ztíženou práci či ztížené pracovní podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a přitom jste v oddlužení? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme se sepsáním žádosti o navrácení takových prostředků.

Kontakty naleznete na našem Facebooku či webu www.eBankrot.cz.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek