Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných dlužnických registrů
  • Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných dlužnických registrů

Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných dlužnických registrů

14. 5. 2023
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
14. 5. 2023
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Naši klienti se na nás často obracejí s dotazem, jak dlouho budou po úspěšném oddlužení evidováni v insolvenčním rejstříku a v jiných dlužnických registrech. V tomto článku naleznete na uvedené dotazy odpověď.

Nejste si jisti, zda nemáte záznam v dlužnických registrech a chtěli byste si tuto skutečnost ověřit? Naše advokátní kancelář Vám může nabídnout službu DOHLEDÁNÍ DLUHŮ (klikněte pro více informací)!

Insolvenční rejstřík:

Insolvenční rejstřík je zřízen na základě zákona č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (dále v textu též jen „insolvenční zákon“). Tento veřejně přístupný informační systém je spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a slouží primárně k evidenci insolvenčních řízení. Jeho internetová adresa je: isir.justice.cz.

Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků po úspěšném oddlužení je upraveno v ust. § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení (tedy v případě úspěšného oddlužení se jedná o lhůtu 5 let ode dne nabytí právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek).

Registr SOLUS:

SOLUS je registr dlužníků, který spravují soukromoprávní věřitelé, kteří zde evidují údaje o svých klientech. Nejedná se tedy o registr zřízený státem, jako je tomu v případě insolvenčního rejstříku. Aktuální seznam členů můžeme nalézt na stránce Členské společnosti. Více informací se lze dočíst rovněž ZDE.

Výmaz z registru SOLUS

Z registru SOLUS (jmenovitě negativní zápisy) jsou údaje o dlužníkovi vymazány automaticky, a to po uplynutí 3 let ode dne vyrovnání jeho závazku vůči věřiteli, resp. 1 roku od data úhrady závazku po splatnosti, v případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn). Dřívější výmaz není možný, ledaže by se ve Vašem případě jednalo o neoprávněnou evidenci v tomto registru.

Bankovní registr klientských informací (BRKI):

Provozovatelem Bankovního registru klientských informací (BRKI) je společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je vlastněna zakládajícími bankami. Databáze BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank. Bankovní registr obsahuje informace pouze o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty, a to včetně smluv neuzavřených. Databáze nabízí uživatelům nejen pohled na současný stav zadlužení klienta, ale také zpětně na historické hodnoty.

Výmaz z registru BRKI

Informace v BRKI jsou aktualizovány na měsíční bázi. Pro potřebu vzájemného informování bank jsou v BRKI uchovávány po dobu trvání smluvního (úvěrového) vztahu mezi klientem a bankou a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení (v případě neuzavření smlouvy po dobu 1 roku od žádosti o uzavření). Výmaz na žádost není možný, avšak oprava chybných údajů možná je.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI):

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je provozován Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., kdy členy tohoto sdružení jsou především nebankovní poskytovatelé půjček a úvěrů, společnosti působící v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Registr obsahuje obdobné údaje jako registr BRKI.

Výmaz z registru NRKI

Informace obsažené v registru jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace o žádosti uchovány v nebankovním registru po dobu šesti měsíců. Výmaz na žádost není možný, avšak oprava chybných údajů možná je.

Registr platebních informací (REPI):

Jedná se o obdobný registr jako je NRKI, avšak častěji aktualizovaný a sdružující některé další subjekty. Tento registr spravuje společnost CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI) a sdružuje zejména firmy, které poskytují služby založené na splátkách – poskytovatele půjček a úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, telekomunikační společnosti a poskytovatele kabelových televizí (seznam členů naleznete ZDE).

Výmaz z registru REPI:

Po 3 letech od zániku závazku (např. splacení úvěru, vypovězení nájemní smlouvy atd.) jsou data automaticky z REPI vymazána. Opět tak není možné o výmaz požádat, avšak je možné požádat o případnou opravu chybných údajů.

Centrální evidence exekucí (CEE):

Centrální evidence exekucí je databáze exekucí spravovaná Exekutorskou komorou ČR dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato databáze obsahuje množství informací o vedených exekucích vůči fyzickým i právnickým osobám.

Výmaz z Centrální evidence exekucí (CEE):

Údaje o konkrétní exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů od okamžiku, kdy exekuční řízení skončilo (např. z důvodu úhrady dluhu, zastavení exekuce po úspěšném splnění oddlužení apod.), případně poté, co se o skončení exekuce dozvěděl soudní exekutor.

Výmaz z registru dlužníků po oddlužení:

Dle ust. § 20z odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dále platí, že údaje v dlužnickém registru o závazku spotřebitele mohou být v registru zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen v rámci oddlužení, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození v rámci oddlužení.

Nejste si jisti, zda nemáte záznam v dlužnických registrech a chtěli byste si tuto skutečnost ověřit? Naše advokátní kancelář Vám může nabídnout službu DOHLEDÁNÍ DLUHŮ (klikněte pro více informací)!

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek