Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Jak zjistit stav insolvence

Jak zjistit stav insolvence

Složka dokumentů s nápisem insolvence
12. 3. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
12. 3. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Složka dokumentů s nápisem insolvence

Insolvence představuje efektivní a výhodný způsob, jak se dostat z dluhů a začít žít nanovo s čistým štítem. Pokud projdete procesem oddlužení, stát vás osvobodí od všech vašich zbylých pohledávek a uchrání vás také před exekucí. Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi insolvencí a exekucí.

Abyste mohli do takzvaného osobního bankrotu vstoupit, musíte podat návrh na povolení oddlužení insolvenčnímu soudu a doufat, že vám oddlužení povolí. V dnešním článku si povíme, jak můžete po podání návrhu zjistit stav své insolvence a kde informace o insolvenčním řízení hledat.

Pro koho může být užitečné znát stav insolvence?

Stav insolvence nemusíte kontrolovat jen jako dlužník, ale mohou vás zajímat také insolvence druhých. Například pokud jste věřitelem a chcete se ujistit, že vaše pohledávka byla do insolvenčního řízení dlužníka zahrnuta.

Informace budou užitečné také pro zaměstnavatele, pronajímatele nemovitostí či obchodní partnery. Zkrátka pro každého, kdo chce vstoupit do právního vztahu s někým, koho nezná, a potřebuje si ověřit jeho závazkovou situaci. 

Kde zjistím stav insolvence?

Veškeré informace a dokumenty vztahující se k insolvenčnímu řízení fyzických nebo právnických osob najdete v insolvenčním rejstříku. Jedná se o veřejně dostupnou databázi, kterou spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Přístup do insolvenčního rejstříku je zdarma a není nijak omezený, takže jeho prostřednictvím snadno zjistíte aktuální stav jakéhokoliv insolvenčního řízení. Databáze totiž slouží k tomu, aby si mohl kdokoliv zkontrolovat probíhající i ukončená insolvenční řízení, a to až po dobu 5 let od jejich ukončení.

Do insolvenčního rejstříku se dostanete online na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Vyhledávání je zcela anonymní a výpisy si můžete i stáhnout.

Kdy se ukáže záznam o insolvenci v insolvenčním rejstříku?

Insolvenční rejstřík funguje jako hlavní komunikační nástroj insolvenčního soudu, který má povinnost v něm zveřejňovat veškeré náležitosti řízení a jednotlivá rozhodnutí. Záznam se v insolvenčním rejstříku objeví do 3 pracovních dnů od chvíle, kdy soud obdrží návrh na zahájení insolvenčního řízení ze strany dlužníka nebo věřitele. U svého nebo hledaného jména pak ve výpisu uvidíte vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Abyste mohli v insolvenčním rejstříku vyhledat stav řízení, musíte mít k dispozici alespoň jeden z následujících údajů:

 • jméno a příjmení dlužníka,
 • rodné číslo dlužníka,
 • spisovou značku insolvenčního řízení,
 • název právnické osoby,
 • IČO.

Pozor, pokud sháníte informace o někom s častým jménem a příjmením, budete potřebovat i jeho další údaje, abyste si potvrdili správnou totožnost.

Web rozhraní insolvenčního rejstříku

Co všechno najdete v insolvenčním rejstříku? 

Obecně zahrnuje databáze: 

 • spisovou agendu každého insolvenčního řízení,
 • seznam insolvenčních správců,
 • formuláře dokumentů.

Samotný spis insolvenčního řízení se pak člení do pěti oddílů:

Oddíl A – řízení do úpadku

Tento oddíl obsahuje všechna podání a úkony učiněné v době od podání insolvenčního návrhu do rozhodnutí soudu. To znamená informace o zamítnutí či odmítnutí návrhu, zastavení řízení nebo rozhodnutí o úpadku a podobně. 

Oddíl B – řízení po úpadku

Tento oddíl bývá nejdelší, jelikož shromažďuje všechny informace z průběhu insolvenčního řízení ve fázi po rozhodnutí o úpadku, které trvá povětšinou 3–5 let, pakliže je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Naleznete zde např. i informaci o tom, zda není oddlužení přerušeno.

Oddíl C – incidenční spory

V této sekci se můžete podívat na zvláštní spory, které vznikly v souvislosti s insolvenčním řízením a jeho průběh nějakým způsobem ovlivnily – např. spory o platnost a výši pohledávek, případně spory o neúčinnosti převodu majetku dlužníka a jiné.

Oddíl D – ostatní

Sekce D shromažďuje dokumenty a informace o dalších záležitostech, které ale zpravidla nijak zásadně neovlivňují průběh insolvenčního řízení. 

Oddíl P – přihlášky 

Oddíl, který bude zajímat především věřitele. Obsahuje totiž všechny přihlášky věřitelů zaslané insolvenčnímu soudu, včetně vyčíslení dluhu a popisu jeho vzniku, přičemž každá přihláška má pak z důvodu přehlednosti přidělené své vlastní číslo.

Pozor – pokud jste věřitel, sledujte stav insolvenčního řízení vašich dlužníků pravidelně. Povinností insolvenčního soudu není vás o změnách a aktualitách insolvence zvlášť informovat. Abyste zůstali v obraze, bude potřeba si vyhradit dostatek času na opakovanou kontrolu insolvenčního rejstříku.

Na příkladu z praxe nám důležitost pravidelné kontroly insolvenčního rejstříku popisuje advokátka advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o., Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.:

Jeden z mých klientů měl mj. dluh u soukromé osoby ve výši přesahující 1 500 000 Kč. Tomuto dlužníkovi jsme zpracovávali návrh na povolení oddlužení, přičemž zmíněný dluh jsme do návrhu uvedli. Insolvenční soud však věřitele o skutečnosti, že bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení, neinformoval, neboť takovou povinnost soud nemá, načež věřitel následně nestihl svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka v zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě přihlásit. 

Můj klient následně úspěšně prošel oddlužením a byl soudem osvobozen od placení neuspokojené části dluhů, tedy i dluhu vůči tomuto věřiteli, který nesledováním insolvenčního rejstříku navždy přišel o možnost dosáhnout alespoň částečného uspokojení své poměrně vysoké pohledávky.

Co naopak v insolvenčním rejstříku nenajdete? 

V případě, že bylo vaše insolvenční řízení zahájeno před 1. lednem 2008, stav své insolvence se z insolvenčního rejstříku nedozvíte. Podobně se vám ve výsledcích vyhledávání nezobrazí ani insolvence, které byly ukončeny před více než 5 lety. Po uplynutí této doby totiž dochází ze zákona k výmazu záznamu z insolvenčního rejstříku.

Insolvenční rejstřík shromažďuje pouze informace o insolvenci, nikoliv o dalších dluzích nebo exekucích, které byly na právnickou nebo fyzickou osobu uvaleny. Pokud si chcete někoho proklepnout opravdu důkladně, budete muset využít další registry. Například centrální evidenci exekucí, SOLUS a podobně. Přečtěte si více o tom, jak zjistit exekuci na osobu

Závěrem: Co se dozvíte v rejstříku insolvencí

Záznam o insolvenci v insolvenčním rejstříku vám prozradí například:

 • zdali byla vaše insolvence zahájena,
 • zdali vám bylo povoleno a schváleno oddlužení,
 • kdo se přihlásil se svými pohledávkami,
 • aktuální stav vaší insolvence, tedy jak se vám daří oddlužení plnit (zprávu o plnění oddlužení musí váš insolvenční správce podávat soudu minimálně jedenkrát za půl roku, pokud mu soud neurčí jinou frekvenci).

Chcete vstoupit do procesu oddlužení nebo potřebujete s insolvencí jakkoliv pomoci? Napište nám. Rádi vám zodpovíme všechny otázky a provedeme vás jednotlivými kroky.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek