Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • eBankrot
 • Blog
 • Insolvence, nebo exekuce: Jaké jsou rozdíly a co je výhodnější?
 • Insolvence, nebo exekuce: Jaké jsou rozdíly a co je výhodnější?

Insolvence, nebo exekuce: Jaké jsou rozdíly a co je výhodnější?

11. 12. 2023
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 12. 2023
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Dostali jste se do dluhů, které už nezvládáte splácet, a obáváte se, že vám na dveře brzy zabouchá exekutor? Anebo už tato nemilá návštěva dorazila? V Česku aktuálně probíhá až několik desítek tisíc protiprávně vedených exekucí. Braňte se jim účinně díky insolvenci a vyhlášení osobního bankrotu.

Insolvence a exekuce jsou způsoby vymáhání dluhů a uspokojování pohledávek věřitelů. Ačkoliv se vám na první dobrou mohou zdát jako téměř totožné, ve skutečnosti mají spoustu odlišného. Co je tedy výhodnější? Pojďme se na to společně podívat.

Definice exekuce, insolvence 

Jako první si musíme vyjasnit, co to exekuce a insolvence je. Za exekuci označujeme státem povolený způsob vymáhání dluhů, jehož účelem je vynucení splnění nějaké povinnosti – zpravidla zaplacení určité finanční částky.

Insolvence je stav platební neschopnosti, kdy dlužník má závazky vůči více věřitelům déle než 30 dnů po splatnosti a není schopen je plnit. Nachází se tudíž v takzvaném úpadku, o kterém rozhoduje soud. Úpadek se může následně řešit konkursem, reorganizací nebo oddlužením, které bývá nejvyhledávanějším způsobem. I proto se v tomto článku zaměříme právě na jeho porovnání s exekucí.

A jak vypadá vztah exekuce a insolvence? Insolvence je ve své podstatě exekuci nadřazená, jelikož zahájením insolvence nemůže být exekuce dále prováděna. Projděte si také všechny další způsoby, jak zastavit exekuci.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí 

Základní rozdíl spočívá v tom, že cílem exekuce je uspokojit zásadně pohledávku jednoho věřitele. Zatímco u insolvenčního řízení jde o to, vyřešit vztahy dlužníka se všemi jeho věřiteli.

Exekutor, nebo insolvenční správce – kdo je větší nepřítel?

Exekutora vnímá většina z nás jako hlavního záporáka. A to zřejmě i proto, že na rozdíl od insolvenčního správce disponuje většími pravomocemi. Ochrana vašich práv a majetku je tak v porovnání s insolvenčním řízením v exekuci výrazně obtížnější.

Exekutor je například oprávněn provést všechny způsoby exekuce, které mu zákon umožňuje. Například srážky ze mzdy, obstavení účtu, prodej movitých a nemovitých věcí. Sám přitom rozhoduje o průběhu exekučního řízení i o tom, které způsoby exekuce a kdy uplatní. Navíc dopředu nevíte, že proti vám byla exekuce nařízena, což se většinou dozvíte až tehdy, kdy již máte zablokovaný bankovní účet. V horších případech, když vám exekutor přijde domů oblepit a zabavit majetek.

Naopak v insolvenčním řízení mají věřitelé, vy i správce řadu povinností a práv, které upravuje zákon a na jejich dodržování dohlíží nestranný soud. Ten také rozhoduje o všem podstatném, díky čemuž máte větší právní jistotu a ochranu. O veškerých událostech navíc víte díky insolvenčnímu rejstříku, kde se povinně zveřejňují.

Nezapomeňte ale, že v momentě, kdy své povinnosti porušíte, vaše oddlužení může být zrušeno. Nesmíte si během něj například vzít půjčku, kterou byste nemohli splatit, protože máte zakázáno se dále zadlužovat.

Srážky z příjmů: O kolik přijdete?

V obou případech dochází ke srážkám z vašich příjmů, avšak jejich výše se různí. Vše závisí na tom, zdali máte přednostní, nebo nepřednostní pohledávky. Pokud máte jen nepřednostní pohledávky, pak vám budou srážet v exekuci méně než v oddlužení. Jakmile ale máte i přednostní pohledávku, zůstane vám při exekuci stejná část příjmů jako při insolvenci.

Nakládání s majetkem: Kde si můžete více dovolit?

Jakmile se exekutor rozhodne pro obstavení vašeho účtu a vyčerpá zůstatek, ztrácíte kontrolu nad svými penězi a nárok dostanete jen na trojnásobek životního minima, a to pouze jednorázově! Exekutor navíc může obstavit i účet manžela nebo manželky. Podobně vám může zabavit movité věci a taktéž zastavit vaši nemovitost.

V oddlužení získáte větší volnost v nakládání se svým majetkem, kdy vám soud v usnesení určí, který majetek se vám v rámci oddlužení prodá a který nikoliv. Neprodává se takto například běžné vybavení domácnosti, dále majetek v hodnotě do cca 30 000 Kč a také ten, který člověk nezbytně potřebuje k tomu, aby mohl vydělávat. Co si pod tím představit? Třeba vozidlo běžné hodnoty, kterým dojíždíte do zaměstnání, když nemáte jiného možného spojení.

Dluhy dělají dluhy?

Ani z tohoto hlediska nevychází exekuce nijak přívětivě. Vaše dluhy během ní nadále narůstají o úroky a náklady na často nemalé odměny exekutorů. Čím více práce exekutor v rámci řízení udělá, tím více vás to bude stát.

V oddlužení budete splácet dluhy jen ve výši ke dni zjištění úpadku. K dalšímu narůstání dluhů o úroky se v průběhu insolvenčního řízení již nepřihlíží. Pokud navíc zvládnete splnit všechny podmínky, budete na konci řízení od těchto úroků osvobozeni.

Závazek na celý život, nebo pětiletka

Oddlužení má zákonem stanovenou maximální délku, která činí 5 let. V některých případech trvá oddlužení dokonce jen tři roky. Pokud zvládnete uhradit vše, může být ještě kratší.

Oproti tomu exekuci můžete mít na krku desítky let nebo i celý život. Kvůli tomu, že je exekuce individuálním procesem s jedním věřitelem, po skončení jedné na vás rovnou mohou uvalit další a vy se tak budete točit pořád v tom stejném kruhu. Dluhy pak budou růst rychleji, než je budete zvládat splácet.

Kdy z toho lze vynechat rodinu

Jak už jsme zmínili, v exekuci může exekutor sáhnout i na majetek vašeho manžela či manželky. Připravit vás může o majetek ve společném bydlení, aniž by nějak zvlášť zjišťoval, komu dané věci ve skutečnosti patří.

Při oddlužení se majetek manželů rozdělí a ten, který není váš, nesmí být postihnut. Insolvence proto chrání také vaše nejbližší okolí.

„V praxi je velmi běžné, že insolvenční správci si oproti exekutorům počínají výrazně méně predátorskými způsoby. Například dlužníka nenavštěvují bez předchozí domluvy a podobně,” uvádí advokát advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o. Mgr. Václav Mach.

Za jak dlouho bude po všem

U exekucí musíte splatit celý dluh včetně příslušenství, které zpravidla neustále roste. Fakt, že splatíte jeden dluh navíc neznamená, že by zmizely zároveň i ty zbývající. Exekuce probíhají nezávisle na sobě, takže po ukončení jedné může přijít klidně další.

Insolvenční řízení máte naopak jen jedno a i bez úplného splacení dluhů může být ukončeno po 3 až 5 letech soudem. Výše už jsme uvedli, že od svých zbylých dluhů můžete být poté osvobozeni. V případě, že se vám navíc podaří dluhy uhradit i dříve, oddlužení v tu chvíli úspěšně skončí. Představuje tak pro vás nový start s čistým štítem. 

Kdy budete mít čistý rejstřík

Záznam o vaší exekuci musí být exekutorem z registru smazán bez zbytečného odkladu po skončení exekuce, ne všichni exekutoři však toto pravidlo dodržují. O výmazu z insolvenčního rejstříku si můžete přečíst více v našem dalším článku.

Insolvence = řešení exekuce

Jak vidíte, insolvence je povětšinou z mnoha ohledů rychlejším, výhodnějším a také bezpečnějším řešením. V současnosti navíc podmínky insolvence říkají, že

 • už není třeba uhradit ani 30 % dluhů,
 • při úhradě 60 % dluhů vám trvá splácení jen 3 roky,
 • nemusíte dokládat dokumenty ke všem dluhům
 • a poplatek, který je stanoven zákonem, je nízký.

Abychom si to tedy shrnuli, v insolvenci

 • nerostou dluhy o úroky, penále a smluvní pokuty,
 • na vás nemůže exekutor,
 • pokud projdete procesem oddlužení, budete navždy osvobozeni od placení svých dluhů, 
 • zajistíte větší bezpečí svým nejbližším,
 • máte větší ochranu práv a majetku. 

ExekuceInsolvence
Kdo může podat návrh?Pouze věřitelDlužník i věřitel
Může probíhat více řízení najednou?Ano, a to neomezený početNe
Evidence v databáziCentrální evidence exekucíInsolvenční rejstřík
Počet uspokojovaných pohledávek v rámci jednoho řízení1 exekuce – 1 věřitel1 insolvence – všichni přihlášení věřitelé
Délka řízeníV podstatě bez omezení3 až 5 let (může být i kratší)
Ukončení řízeníPo úplném vymožení dluhuMožné i bez úplného splacení dluhu
Možnost osvobození od zbývajících dluhůNeAno

Vyhněte se nebo zastavte exekuci zákonným způsobem a obraťte se na nás. Pomůžeme vám podat návrh na oddlužení k příslušnému insolvenčnímu soudu a zajistíme vše potřebné, abychom vás zbavili dluhů.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek