Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Chráněný účet pro dlužníky v exekuci

20. 7. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
20. 7. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Chráněný účet pro dlužníky v exekuci je od 1. 7. 2021 konečně možné v praxi využívat! Tímto krokem zákonodárců byla vyslyšena mnohaletá volání odborníků na dluhovou problematiku. Ti upozorňovali, že absence úpravy tzv. chráněného účtu je značným nedostatkem českého právního řádu, kvůli kterému se mnoho dlužníků ocitalo v dluhových pastech. Bylo tomu tak nejčastěji proto, že jejich příjem byl postihován dvakrát: poprvé srážkou u plátce příjmu, podruhé blokací na bankovním účtu. Přečtěte si více o tom, kdy vám může přijít exekuce na plat a jak ji řešit. Popř. docházelo k blokacím tzv. nepostižitelných příjmů na bankovních účtech dlužníků (např. alimentů, sociálních dávek apod.). Řešení nastalé situace cestou podání návrhu na částečné zastavení exekuce přitom bylo zpravidla velmi zdlouhavé.

Chráněný účet – založení.

 1. Chráněný účet si může založit pouze fyzická osoba, jejíž běžný účet je postižen v rámci exekuce. Z chráněného účtu je následně možné provádět veškeré platby, jako by exekucí postižen nebyl. Lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem (co je to tzv. chráněný příjem je vysvětleno níže).
 2. Jakmile je exekucí postižen Váš běžný účet, na který Vám chodí příjem, a z něhož provádíte platby (tzv. obstavený účet), je třeba nejdříve požádat plátce Vašeho příjmu o vystavení speciálního „Potvrzení k chráněnému účtu“ (toto potvrzení si můžete stáhnout z internetových stránek Ministerstva spravedlnosti ZDE). Podnikatel může o potvrzení požádat své odběratele, rodič, který pobírá alimenty, požádá druhého rodiče, který výživné platí. V tomto potvrzení je vždy třeba označit, ze kterého čísla účtu je Vám chráněný příjem vyplácen, stejně tak jako na jaké číslo účtu Vám tyto platby chodí. Pozor, takto je možné označit pouze jeden obstavený účet.
 3. Jakmile získáte potvrzení dle předchozího odstavce, je třeba jej zaslat subjektu, který nařídil zablokování Vašeho účtu (nejčastěji soudnímu exekutorovi). Toho požádáte, aby bance, která vede Váš obstavený účet, sdělil číslo účtu, ze kterého je Vám vyplácen tzv. chráněný příjem, stejně jako číslo Vašeho obstaveného bankovního účtu, na který je Vám tento chráněný příjem vyplácen.
 4. Požádáte banku, která vede Váš obstavený účet, o zřízení tzv. chráněného účtu. Bance zároveň musíte sdělit číslo Vašeho obstaveného (zablokovaného) účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Chráněný účet – používání.

 • Chráněný účet můžete mít pouze jeden. Tento účet není možné obstavit (zablokovat). Exekutor Vám z něj nesmí zabavovat peníze.
 • Chráněný účet Vám banka musí založit, pokud budou splněny podmínky popsané výše. Chráněný účet banka musí založit a vést zdarma, může si však účtovat poplatky např. za vydání platební karty, zasílání výpisů z účtu apod.
 • Na chráněný účet může být zasílán pouze tzv. chráněný příjem (co jej tvoří viz níže), a to pouze z čísla účtu dle potvrzení výše v bodě 1. Tento příjem musí být na chráněný účet připsán vždy do konce pracovního dne. Banka tak tento chráněný příjem vždy přeposílá na tzv. chráněný účet z tzv. obstaveného účtu.
 • Na chráněný účet Vám banka okamžitě jednorázově převede trojnásobek životního minima (samozřejmě pokud se nacházel na obstaveném účtu).
 • Pokud budete mít zároveň dluh vůči bance, která Vám chráněný účet vede, banka si nemůže peníze z chráněného účtu „stáhnout“ na úhradu takového dluhu.

Co je to „chráněný příjem“?

Chráněným příjmem se rozumí buď příjem, který vůbec nepodléhá výkonu rozhodnutí, nebo příjem podléhající výkonu rozhodnutí v tzv. nepostižitelné výši (orientační výpočet je možný na této kalkulačce: https://exekuce.justice.cz/vypocet-srazek-ze-mzdy/) z následujících zdrojů:

 • Platmzda, odměna z dohody o pracovní činnosti, odměna z dohody o provedení práce, odměna za pracovní nebo služební pohotovost, odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny, je-li povinným autor, pohledávky z práv výkonných umělců, je-li povinným výkonný umělec, a pohledávky z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví, je-li povinným původce předmětu průmyslového vlastnictví,
 • důchody,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, daňový bonus, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče, výživné na nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,
 • pohledávka náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,
 • pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění (to neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění); pohledávka, kterou povinný nabyl jako substituční jmění, je pohledávkou, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice.

Pokud potřebujete pomoci se založením tzv. chráněného účtu, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme naše právní služby. Kontaktovat nás můžete zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek