Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • Exekuce na účet v roce 2024 a jak ji řešit
  • Exekuce na účet v roce 2024 a jak ji řešit

Exekuce na účet v roce 2024 a jak ji řešit

Platební karty.
26. 3. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
26. 3. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Platební karty.

Zmrazení bankovního účtu patří mezi jednu z nejčastějších forem vymáhání dluhů. Pokud vám hrozí exekuce, nebo ji už dokonce máte na krku, budou se vám následující informace hodit. Přečtěte si vše, co potřebujete o exekuci na bankovní účet vědět a zjistěte, jak se můžete zablokování účtu exekutorem vyhnout

Co znamená exekuce na účet?

Exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu, lidově exekuce na účet, spočívá ve zmrazení neboli obstavení vašeho účtu v bance a peněz na něm uložených do výše vymáhané pohledávky včetně příslušenství. V takovém případě nemůžete se svými penězi na účtě nijak nakládat, tedy platit kartou, vybírat hotovost, posílat peníze na jiný účet a zastaveny jsou také vaše trvalé příkazy.

V případě, že vlastníte více bankovních účtů, mohou být exekucí postiženy všechny, a to i např. účet stavebního spoření nebo penzijního připojištění. Pozor, platí to také pro účet manžela nebo manželky, čemuž se budeme věnovat níže. 

K exekuci na účet může exekutor přistoupit i v případě, že vám již nařídil také další formy vymáhání pohledávek, například zabavení majetku či exekuci na plat.

Za jak dlouho vám exekutor zablokuje účet?

Exekutor vám může zablokovat účet ve chvíli, kdy vydá exekuční příkaz. Ten zašle bance, která na jeho základě provede blokaci vašeho účtu. Teprve poté vás exekutor o exekuci na účet informuje, a to pomocí vyrozumění o zahájení exekuce a zaslání exekučního příkazu. Toto jednání je z hlediska zákona zcela v pořádku, protože jím exekutor předchází hrozbě, že peníze ze svého účtu vyberete a ukryjete ještě předtím, než dojde k jeho zablokování. 

Není proto výjimkou, že se lidé o své exekuci na účet dozví až ve chvíli, kdy chtějí zaplatit nákup kartou, ale ta již nefunguje. Zdali máte zablokovaný účet exekutorem, si můžete ověřit ve výpisu z registru exekucí. Přečtěte si také, jak zjistit exekuci na osobu.

S požadavkem na podání návrhu na povolení oddlužení a vyhlášení osobního bankrotu se na naši advokátní kancelář obracejí lidé nejčastěji právě ve chvíli, kdy jim soudní exekutor zablokuje bankovní účet, přičemž klient v tu chvíli zničehonic nemá dostatek peněžních prostředků k úhradě svých základních nákladů na živobytí, natož na splácení ostatních svých dluhů. Bývá to nejčastější příčina tzv. dluhové spirály, kdy člověk přeplácí půjčku půjčkou,“ přibližuje na příkladu z praxe advokát advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o., JUDr. Ondrej Štefánik, Ph.D.

Dá se exekuci na účet bránit? 

V případě, že je exekuce na účet oprávněná, nelze se jí nijak účinně bránit. Pakliže ale nastala neoprávněná exekuce na účet, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce přímo exekutorovi, popř. jej zaslat také okresnímu soudu, který exekutora řešením vaší exekuce pověřil.

Mám exekuci na účet, co dál?

Společně s vyrozuměním o zahájení exekuce vám exekutor zašle výzvu k zaplacení dluhu do 30 dnů. Další situace se pak odvíjí podle toho, kolik finančních prostředků máte na účtě k dispozici.

  1. Na účtě máte dostatek peněz na zaplacení dluhu.

V takém případě doporučujeme na výzvu co nejdříve reagovat a dluh uhradit. Nejenže tím rychle ukončíte svou exekuci, ale také se vám sníží náklady na ni o 50 %. 

Pokud máte na účtě dostatek prostředků na uhrazení pohledávky, ale dluh dobrovolně neuhradíte ve 30denní lhůtě, banka vám po nabytí právní moci exekučního rozhodnutí příslušnou částku strhne a zašle ji exekutorovi. Náklady na exekuci pak budete muset uhradit v plné výši.

  1. Nemáte dostatek peněz na účtě, abyste pokryli svůj dluh.

Exekuce na účet tudíž pokračuje po dobu 6 měsíců a vy nadále nemůžete nijak nakládat se svými penězi. V tuto chvíli také povětšinou exekutor přistupuje i k dalším formám exekuce, které jsme již zmínili výše.

Výběr z účtu při exekuci – je to možné?

Z bankovního účtu v exekuci není možné vybírat peníze. Zákon vám umožňuje pouze jednorázový výběr z účtu s exekucí, a to ve výši trojnásobku životního minima. To v roce 2024 činí 14 580 Kč.

Abyste mohli tento obnos dostat, musíte si o výběr zažádat osobně na pobočce banky a vyplnit žádost. Banka poté ověří, zdali jste své právo na jednorázový výběr ještě neuplatnili, a peníze vám vydá. Tedy v případě, že na vašem účtě jsou. 

Pozor, i pokud je na vás vedeno více exekucí na účet nebo máte více bankovních účtů, trojnásobek životního minima si můžete vybrat vždy jen jednou.

Chráněný účet jako záchrana při exekuci

Od roku 2021 má každý český občan právo si zřídit takzvaný chráněný účet, který představuje výjimku, jelikož na něj exekutor nemůže. Chráněný účet vám zaručí, že nepřijdete o peníze na základní potřeby a přináší vám určitou finanční svobodu. Přečtěte si o chráněném účtu více v samostatném článku. V praxi se však tato možnost příliš často nevyužívá.

Kdy bude exekutorem účet odblokovaný?

Délka exekučního řízení se liší podle toho, jaká je výše dlužné částky a jak jste schopni své pohledávky splácet. Exekuce na účet tak může trvat měsíce, ale i roky, a to především pokud nebudete ochotní s exekutorem pravidelně komunikovat a nebudete jevit zájem o vyřešení situace.

Takový přístup vám výrazně nedoporučujeme, protože čím déle se exekuce protahuje, tím více úroků se vám přičte k finální dlužné částce. K odblokování účtu všeobecně dochází po zaplacení exekuce.

Jak dlouho trvá odblokování účtu po exekuci

Jakmile se vám podaří uhradit svůj dluh včetně příslušenství a nákladů na exekuci, bude ukončeno vaše exekuční řízení a exekutor zruší blokaci vašeho účtu. Konkrétní lhůta není zákonem dána, ale tento krok by měl být exekutorem vykonán bez zbytečného protahování. Po zaplacení své pohledávky můžete podat exekutorovi návrh na zastavení exekuce, o kterém musí rozhodnout do 15 dnů od jeho obdržení. Není to ale nutné. Fakt, že došlo k ukončení vaší exekuce na účet, si můžete opět zkontrolovat v registru exekucí.

Kdy dochází k exekuci na bankovní účet třetí osoby

Nyní se pojďme podívat na to, jak je to s exekucí na účet někoho jiného. Objasníme vám, na čí účty exekutor sáhnout může a které jsou pro něj naopak zapovězené.

Může exekutor zablokovat účet manžela?

Ano, pokud se jedná o vymáhání dluhu, který vznikl během manželství a tvoří společné jmění manželů. Tehdy může být vedena exekuce na účet manžela nebo manželky, protože v rámci společného jmění manželů sdílíte nejen svůj majetek, ale i své dluhy.

Pakliže ale došlo k úpravě podmínek SJM nebo dluh vznikl ještě před uzavřením sňatku, může se váš manžel či manželka proti exekuci bránit a podat návrh na částečné zastavení exekuce.

Může exekutor zablokovat účet dítěte?

Na účet vašich potomků exekutor nesmí, pokud jsou peníze na účtě ve vlastnictví dítěte. Pravidlo neplatí pouze tehdy, kdy je dlužníkem samo dítě.

Může exekutor zablokovat cizí účet?

Aby mohl exekutor postihovat pohledávku z účtu, který nevlastníte vy ani váš manžel či manželka, musí mít důkazy, že jsou na tomto účtě uloženy peníze, které skutečně vám jakožto dlužníkovi patří.

Může být exekuce vedena na zahraniční účet?

Exekutor může ze zákona vymáhat pohledávky jen na území České republiky, tudíž nemůže postihnout majetek ani účet v zahraničí. Stále však existuje možnost využít tzv. evropský exekuční titul, pomocí kterého může požádat exekutora v dané zemi, aby proti vám exekuci zahájil.

Nedají vám problémy s exekucí spát? Obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme vaši situaci vyřešit a zajistíme vám klidnou noc.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek