Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • eBankrot
 • Blog
 • Exekuce na plat: Kdy vám může přijít a jak ji řešit?
 • Exekuce na plat: Kdy vám může přijít a jak ji řešit?

Exekuce na plat: Kdy vám může přijít a jak ji řešit?

Dva lidé diskutují nad dokumentem s nápisem FINAL NOTICE a hodinami znázorňujícími nedostatek času.
23. 1. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
23. 1. 2024
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Dva lidé diskutují nad dokumentem s nápisem FINAL NOTICE a hodinami znázorňujícími nedostatek času.

Exekuce nemusí vždy vypadat tak, že vám na dveře zaťuká exekutor a začne vám zabavovat majetek. Vymáhat pohledávky může i na dálku například tím, že vám zablokuje bankovní účet nebo uvalí exekuci na plat. A právě na tento druhý případ, tedy srážky ze mzdy, si dnes posvítíme. Přečtěte si, jak exekuce na plat probíhá, na co se vztahuje i jak ji zastavit.

Co je to exekuce na plat a připraví vás o všechny peníze?

Exekuce platu je lidové označení pro jednu z variant exekuce, které se oficiálně říká srážky ze mzdy a jiných příjmů. Jedná se o postup, při kterém plátce mzdy (váš zaměstnavatel) vyplácí určitou část vaší výplaty exekutorovi. Ten následně peníze předává věřitelům neboli těm, komu dlužíte. 

V případě, že je na vás uvalena exekuce srážkami ze mzdy, nemáte právo na příjem v plném rozsahu. Zůstává vám pouze minimální částka (tzv. nezabavitelná částka), která je určena zákonem na zajištění vašich základních životních potřeb a nákladů na bydlení. Nemusíte se tak bát. Nikdy se nestane, že byste ze své měsíční mzdy nedostali vůbec nic.

Na co všechno se srážky ze mzdy při exekuci vztahují?

Exekuci lze provést nejen ze mzdy, ale také z vašich dalších příjmů, které jsou stanoveny. Řadí se sem například:

 • služební příjem a plat,
 • odměna z dohody o pracovní činnosti, odměna z dohody o provedení práce,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory nebo pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově,
 • nemocenské,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • důchody,
 • stipendia,
 • podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a kompenzace,
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů.

Jak vidíte, exekuce se tak nevztahuje jen na příjmy z vašeho hlavního pracovního poměru, ale také na výdělky z brigád. Výjimku pak nemají ani lidé pobírající invalidní důchod.

Existují však příjmy, které jsou před srážkami chráněny. Exekuce nelze provádět třeba z daňového bonusu, porodného, přídavku na dítě, dávek v hmotné nouzi či příspěvků na bydlení.

Jak je to s platem ze zahraničí?

Možná vás napadají otázky jako: „A co když mám exekuci na plat, ale pracuji v zahraničí?“ Působnost soudních exekutorů je omezena hranicemi České republiky, takže nemohou zaslat exekuční příkaz vašemu zaměstnavateli v jiné zemi.

Věřitel se nicméně může obrátit na příslušné úřady v zahraničí či využít evropské mechanismy jako evropský exekuční titul. Většinou se ale bavíme o zdlouhavém a složitém procesu, ke kterému dochází zřídkakdy. 

Jak na výpočet exekuce ze mzdy

Výpočet exekuce z platu se provádí z čisté mzdy, k níž se případně připočítávají další příjmy, které jsme výše vypsali. Roli hraje také to, zdali máte manžela nebo manželku, vyživované děti a přednostní pohledávky, které jsou prioritní. K těmto pohledávkám řadíme například:

 • dluh na výživném,
 • náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem nebo ublížením na zdraví,
 • dluhy na daních,
 • dluhy na sociálním a zdravotním pojištění.

Velmi zjednodušeně lze pak postup výpočtu popsat následovně:

 1. Výpočet nezabavitelné částky.
 2. Odečtené nezabavitelné částky od čisté mzdy.
 3. Rozdělení zůstatku na třetiny:
 • První třetina se využije na splácení nepřednostních pohledávek.
 • Druhá třetina je použita na splácení přednostních pohledávek (pokud je nemáte, pak tuto třetinu získáte vy).
 • Třetí třetina putuje společně s nezabavitelnou částkou vám.

Příklad z praxe

Pojďme se podívat na praktický příklad exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, se kterými se velmi často setkává JUDr. Ondrej Štefánik, Ph.D z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s. r. o. Uvedené údaje platí k lednu 2024:

 1. Dlužník se mzdou ze zaměstnání ve výši 30 000 Kč čistého měsíčně je ženatý a má 2 děti ve společné domácnosti, vůči nimž má vyživovací povinnost. Dlužník nemá žádné věřitele přednostních pohledávek. Celková nezabavitelná částka činí v takovém případě 27 412 Kč a srážka ze mzdy dlužníka činí v takovém případě pouze 2 588 Kč měsíčně.
 2. Dlužník pobírá mzdu ve výši 25 000 Kč měsíčně čistého, je svobodný, bezdětný a jsou proti němu vymáhány jak přednostní, tak i nepřednostní pohledávky. V takovém případě činí celková nezabavitelná částka 16 804 Kč a srážka ze mzdy vychází na 8 196 Kč měsíčně.

Za jak dlouho mi přijde exekuce na plat?

Celý proces exekuce se začíná rozbíhat v momentě, kdy neplatíte včas své dluhy a váš věřitel si proti vám obstará tzv. exekuční titul (např. soudní rozsudek či platební rozkaz). Věřitel na vás následně podá návrh na exekuci a exekutor poté rozhodne, jak bude provedena. Zvolí-li srážky ze mzdy, zašle věřiteli, vám a plátci mzdy do vlastních rukou exekuční příkaz. Exekuce na plat tak začíná v momentě, kdy je exekuční příkaz vydán.

Jak se zbavit exekuce na plat

Srážky ze mzdy končí vždy okamžikem, kdy jste uhradili celý dluh včetně příslušenství. K ukončení exekuce na plat ale může také dojít, pokud

 • nepobíráte 2 roky žádnou mzdu,
 • nebo nepobíráte po dobu 3 let mzdu v takové výši, aby mohly být srážky prováděny.

Jednou z variant, jak zastavit exekuci na plat, je domluvit se s exekutorem na jiné možnosti splácení vašeho dluhu – třeba pomocí splátkového kalendáře. Nezapomínejte, že i exekutoři jsou jenom lidé a za zkoušku nic nedáte.

Účinný a legální způsob, jak se vyhnout exekuci na plat, ale představuje také oddlužení. Jakmile totiž zahájíte insolvenci, dojde k přerušení exekuce, která tak nemůže být provedena. V insolvenci dále nebudete hradit odměny exekutorů jako v případě, že by proti vám byla provedena exekuce srážkami z příjmů.A navíc, pokud úspěšně projdete procesem oddlužení, budete nakonec navždy osvobození od placení svých dluhů. Zajímá vás více? Projděte si naše podrobné porovnání exekuce a insolvence.

Udělejte první krok k budoucnosti bez dluhů a napište nám. Společně zahájíme proces oddlužení, ve kterém na vás už exekutoři nebudou moct.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek