AKTUALITY

ODMĚNY SPOJENÉ S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NÁLEŽÍ DLUŽNÍKOVI!!!

Datum: 11.2.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Rok 2020 přinesl nejenom osobám v oddlužení nelehké chvíle způsobené pandemií nemoci COVID-19. O to nepříjemnější pak byla situace těch, kteří za nás všechny bojují s touto pandemií v první linii a k tomu všemu se snaží vypořádat se se svými dluhy cestou oddlužení, neboť dosavadní soudní praxe byla taková, že mimořádné odměny, kteří tito pracovníci obdrželi za svoji vyčerpávající práci, byli povinni odevzdávat jakožto mimořádnou splátku splátkového kalendáře oddlužení, tedy použít tyto prostředky k úhradě dluhů v rámci oddlužení, a to v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Nicméně dne 5. 1. 2021 došlo k nápravě výše popsaného neuspokojivého stavu, když Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením č.j. KSPH 67 INS 5496/2018, 4 VSPH 1515/2020-35 právě ve prospěch pracovníků, kteří v rámci svého zaměstnání obdrželi finanční odměny za tuto vyčerpávající práci. V jednaném případě se Vrchní soud v Praze zastal zdravotní sestry, která se v režimu oddlužení nachází od roku 2018 a která za práci na „covidovém oddělení“ nemocnice byla odměněna mimořádnou finanční odměnou, když soud prvního stupně žádost o ponechání mimořádné odměny bez jakéhokoliv zvážení dalších okolností případu zamítl. Vrchní soud se přitom ve svém rozhodnutí vyjádřil tak, že takové mimořádné ohodnocení nelze považovat za mimořádný příjem, který je dlužník povinen použít k plnění splátkového kalendáře svého oddlužení, i přestože toto není legislativně ošetřeno, neboť odejmutí takového ohodnocení by bylo zjevně nespravedlivé a amorální, přičemž stanovil, že předmětné odměny mají připadnout dlužnici.

Jste na tom podobně? Byl Vám vyplacen bonus za ztíženou práci či ztížené pracovní podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a přitom jste v oddlužení? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme se sepsáním žádosti o navrácení takových prostředků.

Kontakty naleznete na našem Facebooku či webu www.eBankrot.cz.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.